Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Tashito
Rasse: 
Do Khyi