Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Sylvia Wetzlar
Rasse: 
Chart Polski