Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Pluto
Rasse: 
Zwergspitz