Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Niki
Rasse: 
Zwergspitz