Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Newton
Rasse: 
Australian Shepherd