Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Mylo
Rasse: 
Kleinspitz