Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Moritz (Shiba)
Rasse: 
Akita