Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Mojo
Rasse: 
Zwergspitz