Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Mina
Rasse: 
Zwergspitz