Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Mila
Rasse: 
Zwergspitz