Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Mika
Rasse: 
Border Collie