Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Lina
Rasse: 
Kleinspitz