Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Lika
Rasse: 
Zwergspitz