Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Claudia Bleier
Rasse: 
Kleinspitz