Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Alexa
Rasse: 
Kleinspitz